Kondrac

logo Kondrace

Závod požárnické všestrannosti

V sobotu 10.10. 2020 ráno jsme měli s ostatními členy SDH Kondrac sraz na návsi. Přibližně v devět hodin jsme totiž vyráželi na hasičské závody do Votic. Po příjezdu na místo jsme ještě chvíli čekali u aut, než půjdeme na řadu. Na start šla nejdříve první skupina a po ní druhá. Závodilo se v pětičlenných skupinách, které běhaly po stanovištích a plnily úkoly. Stanovišť bylo sedm a běhalo se v lesíku. Po doběhnutí do cíle jsme dostali drobné občerstvení, vodu a sušenku. Pak jsme si vzali věci a jelo se domů. Za dva dny jsme se dozvěděli výsledky, umístili jsme se na pátém a dvacátém místě.     (Natálie Lancová)

 

logo Kondrace

Rybářské závody 2020

Letošní rybářské závody se konaly až po začátku školního roku, v sobotu 5.září. I přesto, že celý týden před závody bylo oblačné počasí, během závodů spadlo pouze pár kapek. Jinak nám sluníčko přálo.

Letos lidé moc necestovali, a to možná bylo i příčinou toho, že se závodů zúčastnilo pouze 19 rybářů.Letošní závody patřili domácím rybářům a rybářům z blízkého okolí. O co bylo méně rybářů, o to silnější byljejich doprovod. Dá se říci, že u rybníka byl skoro stejný počet lidí, jako při minulých závodech.

Opět jsme soutěžili ve třech kategoriích, mladí rybáři s doprovodem, rybáři do 15 let a dospělí rybáři.

V první kategorii bylo pořadí: 1. Jakub Čáp z Vracovic, 2. Matěj Hrdlička z Kondrace a 3. Tereza Vobořilová z Kondrace.

V druhé kategorii bylo pořadí: 1. Vít Vampol z Vracovic, 2. Denisa Kubešová z Boliny, 3. místo nebylo obsazeno.

Ve třetí kategorii zvítězil Radek Smítka z Boliny, 2. místo obsadil Richard Studnička z Pravonína a 3. místo obsadili dva rybáři: Petr Hamann z Prahy a Jiří Procházka z Kondrace.   (Pavel Procházka)

logo Kondrace

ZRUŠENÍ VÝLOVU RYBNÍKA KLADIVÁČ

Výlov rybníka Kladiváč,
z důvodu zpřísnění opatření proti nemoci Covid -19 vyhlášením nouzového stavu rušíme i výlov rybníka Kladiváč, plánovaného na 10.10.2020 
Všem se velmi omlouváme.
 
Rybářský spolek Kondrac

Soutěž O pohár OORM

Soutěž O pohár OORM

Jako každý rok, tak i letos se koncem září v Kondraci na fotbalovém hřišti konala dětská hasičská soutěž O pohár OORM. Zpočátku se někteří báli nízké účasti z důvodu momentální koronavirové situace, ale i přes to se přihlásila více než stovka závodníků.

Kondracký tým jich měl připravených pět - jednoho chlapce a čtyři dívky, všechny v kategorii starších žáků. Ráno na nástupu se ještě musely udělat nějaké úpravy ve startovní listině a už se mohlo začít. Závodilo se ve třech drahách a všichni měli dva pokusy, při kterých se snažili ukázat to nejlepší, co umí.

Závody rychle utíkaly, a tak se krátce po jedné hodině odpoledne konal závěrečný nástup a vyhlášení.

Letos se nikdo z Kondrace na stupně vítězů nedostal, ale někteří si vybojovali i tak krásné umístění. Lucka Lizáková se umístila ve své kategorii na pátém místě a ostatní holky se se svým výkonem vešly do "první dvacítky závodnic". Honza Matějovič se umístil na osmém místě v kategorii starších chlapců.   (Andrea Šandová)

Jóga s Aditi

Jóga s Aditi

Každé úterý od 18-19 hod. na OU v Kondraci.

logo Kondrace

Integrace dopravy

Od soboty 22. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Voticka.

Co to pro nás zmanená

Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD.

Jak se nás to dotkne

Naší obce se především týká zavedení nové autobusové linky Olbramovice - Vlašim (ta má návaznost na rychlíky v Olbramovicích).

Dojde tak k rozšíření autobusových spojů (z i do Vlašimi), které budu stavět v Kondraci, a to nejen v pracovní dny, ale i o vikendu. Bohužel některé z nich se časově kryjí s již existujícími spoji. Ale i tak dojde k rozšíření dopravní obslužnosti naší obce.

Zároveň dochází ke změně v jizdním řádu linky E36 Vlašim - Votice.

Odkazy na jizdní řády linek

Linka Olbramovice - Vlašim

Linka Vlašim - Votice

 

logo Kondrace

Podblanický fotbalový turnaj

Po několika letech se v Kondraci opět odehrál „Podlanický fotbalový turnaj“. Dříve se ho účastnilo „A“ mužstvo Kondrace, ale v posledních letech ho hrají hráči „B“ mužstva.

Kondracká záloha ho přesto celkem suverénně vyhrála. Na tomto tradičním turnaji je vidět vysoká kvalita fotbalu v Kondraci, když naše „B“ mužstvo výrazně převyšuje „A“ mužstva Louňovic, Velíše nebo Libouně.

Turnaji slušela vynikající fotbalová kulisa, když na hřišti návštěvnost v průběhu celého dne mohla být odhadem cca 200 osob.

logo Kondrace

Po pauze opět v tréninku

Některá naše fotbalová mužstva se po nucené přestávce vrátila do tréninku. Pro přípravku a nejen pro ni uveřejňujeme odkaz na domácí cvičení s míčem
domácí cvičení II - postup, jak zvládnout trenérovo oblíbené cvičení s míčem

A máme tady třetí cvičení pro další týden. I nadále pilujeme induviduální techniku s míčem - domácí cvičení III .

Kdo se k nám přidá a vypiluje doma svou techniku. Začínejte pomalu a až vypilujete techniku, přidávejte na rychlosti.

logo Kondrace

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček se uskuteční 17.6.2020 v čase od 15:00 - do 16:00 hod. ve školičce nebo při pěkném počasí na farské zahradě

logo Kondrace

Úřední hodiny na OU

Upozorňujeme na skutečnost, že i nadále platí nouzový stav a je vydán zákaz volného pohybu osob s výjimkou mj. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování (v případech, kdy je to možné) písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

 

OBECNÍ ÚŘAD KONDRAC

Tel.: 721 950 010

ÚŘEDNÍ HODINY

PONDĚLÍ 08:00 - 12:00

ÚTERÝ 08:00 - 12:00

STŘEDA 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00

ČTVRTEK 08:00 - 12:00

Nakládání s odpady v době

Nakládání s odpady v době

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Leták ke stažení

logo Kondrace