Kondrac

logo Kondrace

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček se uskuteční 17.6.2020 v čase od 15:00 - do 16:00 hod. ve školičce nebo při pěkném počasí na farské zahradě

logo Kondrace

Po pauze opět v tréninku

Některá naše fotbalová mužstva se po nucené přestávce vrátila do tréninku. Pro přípravku a nejen pro ni uveřejňujeme odkaz na domácí cvičení s míčem
domácí cvičení II - postup, jak zvládnout trenérovo oblíbené cvičení s míčem

Kdo se k nám přidá a vypiluje doma svou techniku. Začínejte pomalu a až vypilujete techniku, přidávejte na rychlosti.

logo Kondrace

Úřední hodiny na OU

Upozorňujeme na skutečnost, že i nadále platí nouzový stav a je vydán zákaz volného pohybu osob s výjimkou mj. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování (v případech, kdy je to možné) písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

 

OBECNÍ ÚŘAD KONDRAC

Tel.: 721 950 010

ÚŘEDNÍ HODINY

PONDĚLÍ 08:00 - 12:00

ÚTERÝ 08:00 - 12:00

STŘEDA 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00

ČTVRTEK 08:00 - 12:00

Nakládání s odpady v době

Nakládání s odpady v době

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Leták ke stažení

logo Kondrace
logo Kondrace

Roušky

Na obecním úřadu jsou občanům obce k dispozici roušky, které šily místní ženy. V případě potřeby kontaktujete Moniku Bělohlávkovou tel. 721 950 010.

Děkujeme ženám za jejich nezištnou pomoc a prosíme, noste roušky.

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.

logo Kondrace
logo Kondrace

Restaurace U Matoušků

Restaurace u Matoušků Kondrac od čtvrtka 19.3.2020 vydává jídla s sebou.

Výdej: pondělí - neděle / 10.00 - 14.00
Kontakt: 317 843 086, 734 204 271

Prosime, pokud se vytvoří fronta, dodržujte rozestup mezi sebou alespoň 2 metry.

logo Kondrace

Uzavření MěU Vlašim

ROZHODNUTÍ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V BOJI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU (COVID-19)

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Informace průběžně na webu města. Jediná výjimka je občanský průkaz. Pokud máte OP se skončenou platností, nebo vám platnost končí do dne 30.3.2020) a pokud nemáte jiný doklad totožnosti (cestovní doklad, řidičský průkaz) volejte na telefon 724 187 283, Ing. Ivana Kotrčová. Nabídne řešení vaší situace.

logo Kondrace

Zákaz pobytu na veřejnosti bez zakrytých obličeje od 19. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

logo Kondrace

Opatření v obci Kondrac v souvislosti s výskytem nového koronaviru

Vláda ve svém usnesení ze dne 16.3. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče a nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc zvládání základních životních potřeb včetně nákupů.

Abychom co nejvíce zamezili šíření nákazy je obec Kondrac připravena koordinovat a zajišťovat potřeby nejvíce ohrožených osob. Připojujeme se k doporučení vlády a nabízíme pomoc se zajištěním základních životních potřeb osob v obci.

Potřebujete-li základní potraviny, zajistit nákup léků, drogistického zboží, ovoce atd. nebo odvézt k lékaři volejte na tel. čísla 724 189 535 (starosta) nebo 721 950 010 (kancelář OÚ) a zajistíme donášku nákupu až k Vám domů.

Vedení obce Kondrac se také připojuje k doporučení nosit na veřejnosti obličejové roušky a při nákupu v místním obchodě používat ochranné rukavice. Do obchodu se smí vstupovat pouze jednotlivě a při čekání na vstup žádáme o dodržování minimálně dvoumetrového odstupu mezi jednotlivými osobami.

V rámci nouzového stavu je Obecní úřad v Kondraci uzavřen a v případě potřeby se kontakt omezil pouze na e-mail: obec@kondrac.cz nebo na telefonní spojení 724 189 535 a 721 950 010.

Děkujeme za pochopení a dodržování nařízení

OÚ Kondrac

logo Kondrace

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Aktuální informace o situaci v ČR , postupu při podezření na onemocnění, pokyny pro osoby, které se vrátili ze zahraničí a další naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Mimořádné opatření ze dne 10.3.2020

Mimořádné opatření ze dne 11.3.2020

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru