Kondrac

logo Kondrace

ZRUŠENÍ VÝLOVU RYBNÍKA U HOULÍKŮ

 

Z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 rušíme akci výlov rybníka u Houlíků dne 26.9.2020.

Pokud budou pravidla uvolněna, budeme hledat náhradní termín, o kterém Vás budeme informovat.

Dne 10.10.2020 je plánován výlov rybníka Kladiváč.  O případném zrušení nebo konání akce vás budeme včas informovat prostřednictvím obecních www stránek a plakátů.

Všem se velmi omlouváme  a věříme že najdeme vhodný náhradní termín.

Rybářský spolek Kondrac

Jóga s Aditi

Jóga s Aditi

Každé úterý od 18-19 hod. na OU v Kondraci.

logo Kondrace

Integrace dopravy

Od soboty 22. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Voticka.

Co to pro nás zmanená

Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD.

Jak se nás to dotkne

Naší obce se především týká zavedení nové autobusové linky Olbramovice - Vlašim (ta má návaznost na rychlíky v Olbramovicích).

Dojde tak k rozšíření autobusových spojů (z i do Vlašimi), které budu stavět v Kondraci, a to nejen v pracovní dny, ale i o vikendu. Bohužel některé z nich se časově kryjí s již existujícími spoji. Ale i tak dojde k rozšíření dopravní obslužnosti naší obce.

Zároveň dochází ke změně v jizdním řádu linky E36 Vlašim - Votice.

Odkazy na jizdní řády linek

Linka Olbramovice - Vlašim

Linka Vlašim - Votice

 

logo Kondrace

Podblanický fotbalový turnaj

Po několika letech se v Kondraci opět odehrál „Podlanický fotbalový turnaj“. Dříve se ho účastnilo „A“ mužstvo Kondrace, ale v posledních letech ho hrají hráči „B“ mužstva.

Kondracká záloha ho přesto celkem suverénně vyhrála. Na tomto tradičním turnaji je vidět vysoká kvalita fotbalu v Kondraci, když naše „B“ mužstvo výrazně převyšuje „A“ mužstva Louňovic, Velíše nebo Libouně.

Turnaji slušela vynikající fotbalová kulisa, když na hřišti návštěvnost v průběhu celého dne mohla být odhadem cca 200 osob.

Výlov rybníka Kladiváče
Výlov rybníka u Houlíků

Výlov rybníka u Houlíků

POZOR!!!

VÝLOV ZRUŠEN - PODROBNOSTI V AKTUALITÁCH.

logo Kondrace

Po pauze opět v tréninku

Některá naše fotbalová mužstva se po nucené přestávce vrátila do tréninku. Pro přípravku a nejen pro ni uveřejňujeme odkaz na domácí cvičení s míčem
domácí cvičení II - postup, jak zvládnout trenérovo oblíbené cvičení s míčem

A máme tady třetí cvičení pro další týden. I nadále pilujeme induviduální techniku s míčem - domácí cvičení III .

Kdo se k nám přidá a vypiluje doma svou techniku. Začínejte pomalu a až vypilujete techniku, přidávejte na rychlosti.

logo Kondrace

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček

Zápis do dětské skupiny - Kondracký hlídáček se uskuteční 17.6.2020 v čase od 15:00 - do 16:00 hod. ve školičce nebo při pěkném počasí na farské zahradě

logo Kondrace

Úřední hodiny na OU

Upozorňujeme na skutečnost, že i nadále platí nouzový stav a je vydán zákaz volného pohybu osob s výjimkou mj. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování (v případech, kdy je to možné) písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

 

OBECNÍ ÚŘAD KONDRAC

Tel.: 721 950 010

ÚŘEDNÍ HODINY

PONDĚLÍ 08:00 - 12:00

ÚTERÝ 08:00 - 12:00

STŘEDA 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00

ČTVRTEK 08:00 - 12:00

Nakládání s odpady v době

Nakládání s odpady v době

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Leták ke stažení

logo Kondrace
logo Kondrace

Roušky

Na obecním úřadu jsou občanům obce k dispozici roušky, které šily místní ženy. V případě potřeby kontaktujete Moniku Bělohlávkovou tel. 721 950 010.

Děkujeme ženám za jejich nezištnou pomoc a prosíme, noste roušky.

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.