Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

funkcejméno
starostaIng. Jiří Procházka
místostarostaJosef Šanda
zastupitelIng. Pavel Procházka
zastupitelMiroslav Matuška
zastupitelIng. Eva Macešková
zastupitelJiří Vobořil
zastupitelZdeněk Kuklík
zastupitelMiroslav Šanda
zastupitelIng. Matěj Černohorský

Jednací řád zastupitelstva - .doc - 65kB

Komise

Finanční výbor

Členové: Ing. P.Procházka, M.Šanda, R.Borkovcová

Zřízení finančního výboru je ze zákona povinné. Kontroluje plnění rozpočtu, podílí se na jeho sestavování a úpravách.

Kontrolní výbor

Členové: Ing. E.Macešková, Ing. M.Černohorský, Z.Kuklík

Sbor pro občanské záležitosti

Členové: E. Macešková, M. Půtová

Úkolem členů sboru pro občanské záležitosti je zastupovat obec při slavnostních událostech občanů (blahopřání k životním výročím, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte...)