Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

funkce jméno
starosta Ing. Jiří Procházka
místostarosta Josef Šanda
zastupitel Ing. Pavel Procházka
zastupitel Miroslav Matuška
zastupitel Ing. Eva Macešková
zastupitel Jiří Vobořil
zastupitel Zdeněk Kuklík
zastupitel Miroslav Šanda
zastupitel Ing. Matěj Černohorský

Jednací řád zastupitelstva - .doc - 65kB

Komise

Finanční výbor

Členové: Ing. P.Procházka, M.Šanda, R.Borkovcová

Zřízení finančního výboru je ze zákona povinné. Kontroluje plnění rozpočtu, podílí se na jeho sestavování a úpravách.

Kontrolní výbor

Členové: Ing. E.Macešková, Ing. M.Černohorský, Z.Kuklík

Sbor pro občanské záležitosti

Členové: E. Macešková, M. Půtová

Úkolem členů sboru pro občanské záležitosti je zastupovat obec při slavnostních událostech občanů (blahopřání k životním výročím, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte...)