Úřední deska

Číslo Vyvěšeno Sejmuto Dokument/popis
2022-01-11 2022-02-28
Rozbor vody - Protokol o zkoušce č. 14797/21

Velikost souboru: 394.831Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozbor vody

2022-01-10 2022-12-31
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Velikost souboru: 461.972Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: ostatní

2022-01-10 2022-12-31
Schémata pro označení pracovních míst v obci-k opatření obecné povahy

Velikost souboru: 3.462279Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: ostatní

2022-01-10 2022-12-31
Schémata pro označení pracovních míst mimo obec -k opatření obecné povahy

Velikost souboru: 2.942705Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: ostatní

2022-01-06 2022-02-28
Rozpočtové opatření 4/2021

Velikost souboru: 1.405511Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozpočet

2022-01-06 2022-12-31
Ceník půčovného 2022

Velikost souboru: 194.724Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-12-28 2022-02-28
Rozbor vody - Protokol o zkoušce č. 14640/21

Velikost souboru: 394.885Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozbor vody

2021-12-20 2022-12-31
Schválený rozpočet obce Kondrac na rok 2022

Velikost souboru: 548.36Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozpočet

2021-12-20 2022-12-31
Vodné pro rok 2022

Velikost souboru: 465.107Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-12-14 2022-03-31
Obecně závazná vyhláška obce Kondrac č.1/2021, o místním poplatku ze psů

Velikost souboru: 1.454364Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-12-14 2022-03-31
Obecně závazná vyhláška obce Kondrac č.2/2021, o místním poplatku z pobytu

Velikost souboru: 1.856881Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-12-14 2022-03-31
Obecně závazná vyhláška obce Kondrac č.3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Velikost souboru: 1.887219Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-12-14 2022-03-31
2021-12-14 2022-03-31
Obecně závazná vyhláška obce Kondrac č.5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Velikost souboru: 2.239193Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-12-14 2022-03-31
Obecně závazná vyhláška obce Kondrac č.6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Velikost souboru: 2.479359Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-12-09 2022-02-28
Rozbor vody - Protokol o zkoušce č. 13714/21

Velikost souboru: 501.742Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozbor vody

2021-09-15 2022-12-31
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Velikost souboru: 385.648Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: obecně závazná vyhláška

2021-06-30 2022-06-30
Schválený závěrečný účet obce Kondrac za rok 2020

Velikost souboru: 240.129Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: závěrečný účet obce

2021-06-11 2022-06-30
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kondrac

Velikost souboru: 3.611431Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-06-11 2022-06-30
Výkazy obce Kondrac k 31.12.2020

Velikost souboru: 202.385Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-05-06 2022-05-06
SPÚ - Usnesení o opatrovnictví

Velikost souboru: 757.037Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-05-06 2022-05-06
SPÚ - Usnesení o opatrovnictví

Velikost souboru: 741.546Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-04-01 2022-03-31
2021-04-01 2022-03-31
DIO k opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích II. a III. třídy

Velikost souboru: 3.09898Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-04-01 2022-03-31
DIO k opatření obecné povahy - úprava provozu na silnicích II. a III. třídy

Velikost souboru: 3.64316Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2021-02-19 2022-12-31
Strategický plán rozvoje obce Kondrac

Velikost souboru: 1.212896Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: územní plán

2021-02-19 2022-12-31
Strategický plán rozvoje obce Kondrac - Revize č. 1

Velikost souboru: 1.204364Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: územní plán

2021-02-05 2022-12-31
Zásady pro stanovení výše náhrady za zřízení práva věcného břemene

Velikost souboru: 141.228Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2020-12-21 2023-12-31
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kondrac 2021 - 2023

Velikost souboru: 202.25Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozpočet

2020-07-28 2022-12-31
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy

Velikost souboru: 254.798Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2020-04-06 2022-12-31
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy

Velikost souboru: 298.415Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2019-12-09 2022-12-31
Opatření obecné povahy

Velikost souboru: 238.395Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: informace pro občany

2019-04-03 2022-12-31
Opatření obecné povahy

Velikost souboru: 214.799Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: veřejná vyhláška

2017-05-29 2023-05-29
Rozpočtový výhled 2018-2022

Velikost souboru: 1.841184Mb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozpočet

2017-05-27 2022-06-27
Schválený rozpočtový výhled na rok 2018-2022

Velikost souboru: 115.392Kb

Typ souboru: pdf

Kategorie: rozpočet