Služby občanum

Na OU Kondrac můžete vyřídit:

Přihlášení k trvalému pobytu

Info o přihlášení k trvalému pobytu nalezenete v sekci životní situace.

Podání žádosti o kácení stromů

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin - .doc - 28kB

Přidělení čísla popisného

Info o přidělení čísla popisného nalezenete v sekci životní situace.

Poplatky

Místní poplatky

  • poplatek ze psů – 50 kč a za každého dalšího 150 Kč
  • poplatek za svoz komunálního odpadu  – celoroční základní pro občany 1450 Kč podnikatel 2300 Kč

Správní poplatky

Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad.

  • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.