Dotace

Morihey

Zakázkové truhláøství, podlahy, plotovky, výroba a montáž kuchyòských linek

Dub 35, 258 01 Vlašim
telefon: 724 307 207, 606 517 395
morihey@centrum.cz

Umìlecká a produkèní agentura K-Art Production - Kopecký Zdenìk

telefon/fax: 317 841 216
mobil: 603 861 290
web: http://www.k-art.cz - externí odkaz

Tesaøství Josef Šanda

telefon: 606 418 381

Potraviny Petra Macešková

telefon: 317 843 098

Pùjèovna zahradní techniky Libor Mráz

telefon: 728 038 255

Autodoprava, autoopravna Ladislav Houlík

telefon: 602 465 056

Pøípravné práce pro stavby Zdenìk Kuklík

Pøípravné práce pro stavby - Vlašim a okolí

telefon: 604 204 255

web: http://vykopoveprace.kvalitne.cz/ - externí odkaz

Opraváøské a karosáøské práce Petr Kuklík

telefon: 723 582 917

Støíhání a úprava psù Magda Kuklíková

telefon: 728 785 667

Herwig Viktor

Dodávka a montáž plastových a døevìných oken, vchodových a balkonových dveøí, garážových vrat + bránové otvíraèe, žaluzií a sítí proti hmyzu, parapetù vnitøních a vnìjších, pøedokenních rolet

telefon: 317 844 806, 724 237 349

Krmiva Vítùv mlýn

Prodej krmiv a chovatelských potøeb nejen pro konì

telefon: +420 737 437 698
web: http://www.krmiva.vituvmlyn.cz - externí odkaz

Geodézie Èernohorský

Geodetické a kartografické práce

telefon: +420 737 437 698
web: http://geocer.cz - externí odkaz

Penzion SCARLET

Ubytování

telefon: +420 720 560 255
email: Roedl.Kamil@seznam.cz web: http://www.penzionscarlet.cz - externí odkaz

STØECHY ROEDL - Roedl Kamil

telefon: +420 720 560 255
email: Roedl.Kamil@seznam.cz web: http://www.www.strechyvavruskaroedl.eu - externí odkaz

MONTÁŽE A OPRAVY

telefon: +420 606 161 537
email: vavruska.rene@seznam.cz