Odpadové hospodařstí

Svoz domovního odpadu zajišťuje ve stanovený den firma:

TS Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim.

Poplatky za svoz komunálního odpadu

  • 1700 Kč/rok za popelnici Dub, Kondrac
  • 1200 Kč/rok za druhou popelnici Dub, Kondrac
  • 1300 Kč/rok za popelnici samostatně žijící osoba + chataři Dub, Kondrac
  • 1200 Kč/rok za popelnici Krasovice - svoz 1x za 14 dní
  • 2700 Kč/rok za popelnici - podnikatelský

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, barvy, chemikálie,... ) se provádí dvakrát ročně v předem řádně ohlášeném termínu.

Tříděný domovní odpad

K ukládání tříděného domovního odpadu jsou určeny speciální barevné kontejnery.

V obci jsou umístěny tyto kontejnery:

  • zelený - sběr barevného skla
  • bílý - sběr bílého skla
  • žlutý - sběr směsných plastů (PET láhví)
  • modrý - sběr papíru
  • kontejner na drobný elektroodpad

Umístění kontejnerů

U budovy s obchodem potravin. Kontejner na drodný elektroodpad je umístěn v budově OU.

Jak třídit

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn za čekárnou. Nyní je zde možnost celoročního odkládání železného odpadu.

Po vybudování přístřešku (v průběhu roku 2007), bude možné odkládat i elektroodpad (televize a ledničky).

Předpis pro odběr - reciklaci - EO

Ledničky, televize se budou odebírat kompletní a neporušené. Prostor bude uzamčen.

Z těchto důvodů bude za odběr a uskladňování EO zodpovědný jeden pracovník - odběr bude individuálně prováděn na základě domluvy s tímto pracovníkem.