Dotace

Popis projektu

Projekt nazvaný "Po stopách blanických rytiřů" byl zaměřem na:

 • přestavbu staré budovy obecního úřadu na ubytovnu s 18 lůžky v 5 pokojích
 • vytvoření cyklotrasy
 • vytvoření naučné stezky

Časová realizace projektu

Projekt byl realizován v období 9/2005 - 6/2006

Výsledky projektu

Přestavba

Ubytovna má celkem 18 lůžek v pěti pokojích z toho jeden je přístupný a speciálně vybavený pro invalidy. Každý pokoj má své sociální zařízení. Turistům je k dispozici společenská místnost, kuchyň, půjčovna kol, veřejný internet a další turistické potřeby.

Vytvoření cyklotrasy

Převážná část trasy je vedena po místních komunikacích. Na vybraných místech jsou umístěna odpočívadla pro turisty (mapy, sezení, stojany na kola). Délka cyklotras na Podblanicku se tak rozšířila o 27,5km.

Naučná stezka

Stezka v délce 2km vede z Kondrace přes Krasovice k úpatí Velkého Blaníka, kde navazuje na naučnou stezku na Blaník. Ve čtyřech zastaveních informuje o historii jednotlivých míst a sérii legend o blanických rytířích.

Popis projektu

Projekt byl zaměřem na:

 • výstavbu zastřešené tribuny
 • opravu fasády stávajících kabin

Časová realizace projektu

Projekt byl realizován v období 5/2008 - 8/2008

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je nově vybudovaná a zastřešená tribuna, která přispívá k vyššímu komfortu a počtu míst k sezení četných diváků, kteří navštěvují sportovní utkání, hasičské soutěže nebo mnohé sportovní a kulturní akce, které místní občané ve spolupráci se spolky a obcí velmi často připravují.

Zároveň úprava stávající fasády kabin, které jsou přímo u fotbalového hřiště v Kondraci, přispívá k celkově upravenému vzhledu sportovního areálu, který je v této obci centrem setkávání mnoha lidí, ať již sportovních fanoušků a sportovců z Kondrace nebo okolí, příznivců a členů sborů dobrovolných hasičů a také velkého množství dětí a dospělých, kteří zde realizují své akce.

Popis projektu

Cílem akce grantového schematu bylo vytvoření a realizace koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje - KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ - na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.

V rámci lokality jde o zcela chybějící službu propagace cestovního ruchu a vytvoření nové turistické oblasti včetně vytvoření nových turistických produktů, jako např. napojení regionu do projektu GREENWAYS Praha-Vídeň se STEZKOU DĚDICTVÍ, vedenou po nejkrásnějších zámeckých parcích a dalších zajímavostech.

Oblast kolem bájné hory Blaník využívá svůj přírodní i architektonický potenciál ve spojení se známou legendou o blanických rytířích, kteří v této hoře sídlí. Region přijal název vycházející z legendy a propojuje všechny výstupy akce tímto tématem.

Akce navazuje na tři investiční projekty realizované v rámci rozvoje cestovního ruchu ve Vlašimi a Kondraci, podporované ze SROP, jejichž propagace je rovněž součástí předložené akce.

Žadatel a partneři

Žadatel: ZO ČSOP Vlašim.

Partneři: Město Vlašim, obce Pravonín, Kamberk, Kondrac, Načeradec, Jankov, Muzeum Podblanicka, Nadace Partnerství, Marie Baborová, Josef Přitasil.

Výsledky projektu

 1. Výroba tiskových propagačních materiálů
 2. Zajištění distribuce propagačních materiálů
 3. Účast na veletrhu cestovního ruchu
 4. Zajištění inzerce a publicity v tisku, internetu, příp. rozhlase
 5. Výroba dalších propagačních materiálů
 6. Vytvoření webových stránek