Ochrana osobních údajů

 • poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí žádosti
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti - do 15 dnů od přijetí žádosti
 • odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů
 • výzvání žadatele k doplnění žádosti - do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
 • výzvání žadatele k upřesnění žádosti - do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu - do 7 dnů
 • prodloužení lhůty ze závažných důvodů - o 10 dnů
 • podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • předložení odvolání nadřízenému orgánu - do 15 dnů ode dne doručení odvolání
 • vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání
 • podání stížnosti - do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 • předložení stížnosti nadřízenému orgánu - do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti
 • rozhodnutí o stížnosti - do 15 dnů od předložení