Územní plán

Textová část územního plánu

obrázek územního plánu obce Kondrac

Vysvětlivky k nákresu územního plánu

vysvětlivky k nákresu územního plánu obce Kondrac