Spolky

Tělovýchovná jednota v Kondraci byla založena v roce 1954. Fotbal se začal hrát o rok později v roce 1955. Do roku 1967 se zde hrála IV. třída, do roku 1976 III. třída a v tomto roce se podařilo poprvé postoupit do okresního přeboru. Po sedmi letech jsme postoupili do krajské 1.B. třídy, která se hrála celkem osm let. Po sestupu v roce 1992 se zde deset let hrál okresní přebor. Od té doby se v Kondraci hraje nepřetržitě až do současnosti krajská 1.B. třída.

Momentálně máme v soutěžích „A“ mužstvo dospělých, „B“ mužstvo dospělých, které hraje dlouho dobu 3. třídu. Díky spolupráci v mládežnických kategoriích se Sokolem Pravonín máme v soutěžích mužstva dorostu, starších žáků, starší a mladší přípravku.

Současné vedení TJ Sokol Kondrac tvoří: Předseda Ing. Jaroslav Polívka, hospodař Jiří Janouš st., manažer fotbalového oddílu Jiří Janouš ml., členové výboru Josef Zelingr, Karel Čech, Michal Kubín, Jan Záklasník, Jiří Buchta, Pavel Mareš, Pavel Bobek a Lubomír Zvára.

"A" mužstvo

soutěž: I.B třída skupina D

trenér: Josef Linhart

hráči A mužstva Kondrac

"B" mužstvo

soutěž: III.B třída skupina B

trenéři: Michal Kubín a Tomáš Vacek

hráči B mužstva Kondrac

Dorost

soutěž: okresní přebor 10+1

trenéři: Stanislav Vilimovský, Miloš Filip

hráči dorostu Kondrac

Starší žáci

soutěž: okresní přebor 10+1

trenéři: Jan Záklasník, Jiří Toula

starší žáci Kondrac

Starší přípravka

soutěž: okresní soutěž

trenéři: Jitka Janodová, Luboš Zvára, David Langer

starší přípravka Kondrac

Mladší přípravka

soutěž: okresní soutěž

trenéři: Pavel Žurek, Zdeněk Ondrák

mladsi přípravka Pravonín/Kondrac

Činnost sboru je v posledních letech zaměřená především na práci s dětmi a mládeží. Za posledních 10 let prošlo jeho řadami přes cca 50 dětí, které postupně soutěžily ve všech věkových kategoriích až dorostly do kategorie dospělých.

Do závodů nastupují družstva mladších a starších žáků a družstvo dorostenek.

V kategorii dospělých se soutěží zúčastňují družstva mužů a družstvo žen.

Hlavním úkolem však bylo, je a bude zásahuschopnost při požárech a živelných pohromách.

Na poli kulturním se členové podílejí na pořádání různých akcí v obci.

250 let zpívání na kondrackém kůru jsme v roce 2008 oslavili čtyřmi adventními a jedním vánočním koncertem.

V kondrackém kostele zní krásné písně každou neděli a zpívané slavnostní mše již dvěstěpadesát let. V roce 1758 se naši předci rozhodli založit takzvané „literátské kůry“, aniž tušili jakou tradici vytvoří. Především 7. prosince na koncertu v kondrackém kostele sv. Bartoloměje jsme zavzpomínali na některé osobnosti, které se zasloužili o pokračování zpívání a přinášeli lidem radost z hudby v časech dobrých i zlých. My, kteří zpíváme dnes jsme na sebe vzali odpovědnost pokračovat a zvelebovat odkaz našich předků a mladé tváře v našem sboru dávají naději, že dvěstěpadesáti lety to nekončí. Podblanický smíšený sbor a orchestr za vedení sbormistra Jiřího Volka si dovolil k této příležitosti nastudovat Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby zvanou též Hej Mistře! Tato mše spolu s dalším programem zazněla 7. prosince v Kondraci, 14. prosince v Popovicích, 20. prosince v Louňovicích pod Blaníkem, 21. prosince v Chotýšanech a 28. prosince ve Vlašimi. Děkujeme všem posluchačům, kteří na tyto koncerty přišli a svým potleskem nás odměnili.

Zavzpomínejme nyní na některé muzikanty, kteří věnovali svůj čas, aby potěšili věřící v Kondraci hudbou a zpěvem. Byla to především učitelská rodina Navrátilova, která má své kořeny ve Vracovicích. Členové této rodiny se jako vedoucí kůru střídali až do roku 1893.

Po něm se regenschorim stává Antonín Brázda a dále Josef Vaněček, učitelé působící ve Vracovicích a v Kondraci. V roce 1919 přichází Josef Roubych a v roce 1939 pan Josef Moudrý. Někteří z nás ho pamatují, jak prodával ve svém krámku na návsi. V předvánočním čase pak v jejich kuchyni nacvičoval se sborem Vánoční mše. Právě jemu a těm lidem, kteří se nebáli zpívat v kostele za časů totalitního režimu, děkujeme, že se každý rok z kondrackého kostela o půlnoční mši ozvalo „Kyrie eleison“ . Na varhany v té době hrával pan Oppl a pan Vobořil. V roce 1989 předal pan Moudrý sbor Jiřímu Volkovi. Jiří Volek, původem z Ostrova, dal sboru nový rozměr. V té době jezdil do Kondrace hrát na varhany pan Antonín Gregor ze Zdislavic, který vedl zdislavský chrámový sbor. Oba sbory se spojily a v roce 2000 vystoupily na Vánočním koncertu již jako Podblanický smíšený sbor. Pan Gregor byl nejen vynikající varhaník, ale všichni na něj vzpomínáme jako na řidiče, který nás štedrovečerní nocí vozil avií ze Zdislavic do Kondrace a někdy i do Louňovic, abychom ve vánočním čase potěšili věřící hudbou.

V posledních letech vystupoval sbor pod vedením dvou sbormistrů. S Jiřím Doubkem nazpíval v roce 2004 CD „Zpěvy vánoční“. S panem Jiřím Volkem zpíváme v současné době.

Nemá rád, když se o něm příliš hovoří a tak teď jenom prozradíme, co se děje, když se k divákům otočí zády. Když zvedne ruce s taktovkou, je to jako kdyby otevřel náruč a chtěl nás do ní všechny schovat. Usměje se na nás a z jeho srdce k nám proudí pozitivní energie, kterou má dostatek pro nás všechny. V tu chvíli se všichni snažíme podat co nejlepší výkon a nezklamat sebe, jeho i naše posluchače.

Vánoce roku 2008 byli pro nás zvláštní tím výročím 250 let. Vánoční mše, které zazněli o půlnoci na Štědrý den a dopoledne na Boží hod vánoční v kostele sv. Bartoloměje měli pro nás zvláštní kouzlo. Věříme, že jsme jimi potěšili nejen věřící, ale i ty, kteří přicházejí do kostela jen jednou za rok, a přispěli tak ke slavení narození Ježíše Krista. V roce 2009 se těšíme na další práci při přípravě nových písní a těšíme se i na naše posluchače, kteří nám, jak doufáme, zachovají přízeň a opět se na nás přijdou někdy podívat.

Podblanický smíšený sbor a orchestr děkuje touto cestou svým sponzorům: Obci Kondrac, firmě Agro-Kvrarto s.r.o. Ovčíny, firmě Morihey s.r.o. Dub , panu Filipu Rydvalovi, panu Jiřímu Kladivovi, panu Ladislavu Houlíkovi, panu Zdeňku Matějovičovi, panu Josefu Zvárovi a panu Františku Matouškovi.

Obsazení Podblanického smíšeného sboru a orchestru v roce 2008

Sbormistr: Volek Jiří

Soprán: Burešová Marie, Formanová Markéta, Hašková Kateřina, Hrdinová Helena, Janoušová Ludmila, Mančalová Tereza, Matušková Miroslava, Potančoková Jana, Slunéčková Kateřina, Vajsarová Marie, Vesecká Jolana, Vošická Marie, Volková Natálie, Zelingrová Marie

Alt: Houdková Eva, Kršková Jaroslava, Mančalová Marie st., Mančalová Marie, Matušková Blanka, Procházková Štěpánka, Šandová Marie, Vondráčková Klára

Tenor: Budka Miroslav, Innemann František, Rak Vítězslav, Turek Jaroslav, Volek Jiří ml.

Bas: Buchar Jan, Čáp Václav, Moudrý Josef, Prokop Josef, Teytz Ivan, Tomaštík Stanislav

Orchestr: Babor Jan- varhany, Vlach Václav, Vogl Josef, Kovský Petr – první housle, Sklenář Miroslav, Eva Dostálková – druhé housle, Volenec Josef – violoncello, Matušková Radka, Procházková Zuzana – flétna, Houdek Jiří, Šanda Miroslav – trubka, Šanda Pavel, Šandová Kateřina – klarinet.

Konferenciér: Jiří Jirásek

Ke dni 1. 1. 2008 došlo na základě rozhodnutí arcibiskupa pražského, kardinála Miloslava Vlka ke sloučení farností Kondrac a Domašín s farností Vlašim. Římskokatolická farnost Vlašim je tímto sloučením právním nástupcem slučovaných Římskokatolických farností (slučovaných evidovaných právnických osob).

Území Římskokatolické farnosti Vlašim zahrnuje od 1. ledna 2008 území následujících obcí: celá obec Kondrac, místní části Dub, Kondrac, Krasovice (všechny místní části), celá obec Pavlovice, místní část Pavlovice (všechny místní části), obec Vlašim, místní části Bolina (ZSJ Bolinka), Domašín, Hrazená Lhota, Polánka, Vlašim, Znosim a obec Vracovice, místní část Vracovice.

Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti Vlašim. Filiálními kostely Římskokatolické farnosti Vlašim jsou:

 • kostel Narození Panny Marie v Bolince
 • kostel sv. Bartoloměje v Kondraci
 • kostel sv. Jakuba Staršího v Domašíně
 • kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vracovicích
 • kostel sv. Jana Nepomuckého v Dubu

Sídlo farnosti

Římskokatolická farnost Vlašim má sídlo:

adresa:Husovo nám. 46, 258 01 Vlašim
IČ: 47084341
telefon: 317 842 267
e-mail: vlasim.fara@seznam.cz

Kontakty

 • Farář: P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný (602 10 47 47)
 • Farní vikář (lidově "kaplan"): P. Mgr. Piotr Henryk Adamczyk
 • Jáhen: Mgr.Ing.Roman Farion (317 846 213)
 • Technický administrátor: Jan Jelínek (327 534 644)

Bohoslužby

 • pátek 15:30 hod.
 • neděle 9:45 hod.