Kondrac

logo Kondrace

Roušky

Na obecním úřadu jsou občanům obce k dispozici roušky, které šily místní ženy. V případě potřeby kontaktujete Moniku Bělohlávkovou tel. 721 950 010.

Děkujeme ženám za jejich nezištnou pomoc a prosíme, noste roušky.

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.

logo Kondrace
logo Kondrace
logo Kondrace

Restaurace U Matoušků

Restaurace u Matoušků Kondrac od čtvrtka 19.3.2020 vydává jídla s sebou.

Výdej: pondělí - neděle / 10.00 - 14.00
Kontakt: 317 843 086, 734 204 271

Prosime, pokud se vytvoří fronta, dodržujte rozestup mezi sebou alespoň 2 metry.

logo Kondrace

Uzavření MěU Vlašim

ROZHODNUTÍ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V BOJI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU (COVID-19)

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Informace průběžně na webu města. Jediná výjimka je občanský průkaz. Pokud máte OP se skončenou platností, nebo vám platnost končí do dne 30.3.2020) a pokud nemáte jiný doklad totožnosti (cestovní doklad, řidičský průkaz) volejte na telefon 724 187 283, Ing. Ivana Kotrčová. Nabídne řešení vaší situace.

logo Kondrace

Zákaz pobytu na veřejnosti bez zakrytých obličeje od 19. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

logo Kondrace

Opatření v obci Kondrac v souvislosti s výskytem nového koronaviru

Vláda ve svém usnesení ze dne 16.3. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče a nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc zvládání základních životních potřeb včetně nákupů.

Abychom co nejvíce zamezili šíření nákazy je obec Kondrac připravena koordinovat a zajišťovat potřeby nejvíce ohrožených osob. Připojujeme se k doporučení vlády a nabízíme pomoc se zajištěním základních životních potřeb osob v obci.

Potřebujete-li základní potraviny, zajistit nákup léků, drogistického zboží, ovoce atd. nebo odvézt k lékaři volejte na tel. čísla 724 189 535 (starosta) nebo 721 950 010 (kancelář OÚ) a zajistíme donášku nákupu až k Vám domů.

Vedení obce Kondrac se také připojuje k doporučení nosit na veřejnosti obličejové roušky a při nákupu v místním obchodě používat ochranné rukavice. Do obchodu se smí vstupovat pouze jednotlivě a při čekání na vstup žádáme o dodržování minimálně dvoumetrového odstupu mezi jednotlivými osobami.

V rámci nouzového stavu je Obecní úřad v Kondraci uzavřen a v případě potřeby se kontakt omezil pouze na e-mail: obec@kondrac.cz nebo na telefonní spojení 724 189 535 a 721 950 010.

Děkujeme za pochopení a dodržování nařízení

OÚ Kondrac

logo Kondrace

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Aktuální informace o situaci v ČR , postupu při podezření na onemocnění, pokyny pro osoby, které se vrátili ze zahraničí a další naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Mimořádné opatření ze dne 10.3.2020

Mimořádné opatření ze dne 11.3.2020

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Rybářský spolek - sezóna 2019

Rybářský spolek - sezóna 2019

V roce 2019 jsme oproti předchozím letům, kdy jsme se starali o ryby v obou rybnících, pořádali rybářské závody a výlovy obou rybníků, měli ještě další činnost. Byla a je to nadále stavba rybářské boudy u rybníka Kladiváč. Naše představy byly takové, že ji budeme používat už při výlovu rybníka, ale bohužel jsme to nestihli. V dnešní době je velmi těžké najít si volný čas a sejít se na brigádu. Takže snad letos.

 

Hasičské závody O pohár OORM

Hasičské závody O pohár OORM

Dne 21.9.2019 se v Kondraci konala dětská hasičská soutěž O pohár OORM na 60 metrů s překážkami. Zúčastnit se přijelo velké množství týmů. Bylo zde občerstvení ,,U dog” a počasí vyšlo tak, jak jsme chtěli.

Jóga

Jóga

Jóga s Aditi každé úterý 18:30 - 19:45 hod. na obecním úřadě.

Rybářské závody 2019

Rybářské závody 2019

V sobotu 31.8.2019 se v Kondraci konaly tradiční rybářské závody. Letos se již neopakoval problém s nízkou hladinou vody a tak si všichni soupeři užili krásného počasí a pěkných záběrů.

Letos bylo opravdu hodně záběrů a všichni jsme se přesvědčili, že nám ryby opravdu pěkně narostly. Můžeme se tedy těšit na podzimní výlovy.   (Pavel Procházka)