Turistika

Mapy

Pokud si budete chtít pořídit mapu, je dobré si zakoupit č.40 Benešovsko a č. 41 Česká Sibiř a Táborsko sever, které vydal Klub českých turistů Praha. Obě v měřítku 1:50000

Nebo lze zakoupit cykloturistickou mapu č. 138 Vlašimsko, kde jsou značny jak turistické cesty, tak i cyklotrasy. Měřítko je 1:75000, vydal SHOCart.

Velký a Malý Blaník

rozhledna na Velkém Blaníku

Jako první pěší výlet určitě doporučujeme vyšlápnout si na Velký Blaník a Malý Blaník. Na Malý Blaník je to přes Velký Blaník asi 6,5 km po červené turistické značce. Na parkoviště nad Louňovicemi pod Blaníkem je dobré z červené značky sejít a dát se po naučné stezce, která vede přes Malý Blaník. Pokud ještě zbývají síly a není nutné se z časových důvodů vracet určitě si celou naučnou stezku projděte. Zavede vás mimo jiné do přírodní rezervace Podlesí na podmáčené louky. Stezka se točí kolem Malého Blaníka a končí na parkovišti odkud vychází. Z parkoviště to je už jen skok do Louňovic pod Blaníkem. Odtud je můžné se svézt v pracovní dny autobusem v 15:55 zpět do Kondrace.

Vlašim

foto místa

Do Vlašimi se lze dostat mnoha způsoby a jedním z nich je jít pěšky po červené turistické značce, která nad Kondrací vchází do lesa a pak vede alejí až do Vlašimi. Zde je možné navštívit Muzeum Podblanicka, Zámecký park, kterým vede naučná stezka. Do Kondrace je možné se vrátit autobusem.

Poutní místo Hrádek

Výchozím bodem je autobusové a vlakové nádraží ve Vlašimi. Z nádraží se dáme hned první ulicí doprava z kopečka dolů. Dále půjdeme po této ulici kolem kruhového objezdu až k internátu SPŠ. Zde proti faře přejdeme silnici. Pokud dojdeme skoro až k faře uvidíme po pravé ruce za internátem kostel sv. Jiljí. Internát tudíž obejdeme zleva a zezadu. Projdeme kolem kostela až k silnici, kde se dáme z kopce dolů, až přijdeme na náměstí. Někde v místech u prodejny domácích potřeb přejdeme silnici a dále zahneme doprava. Na konci ulice za posledním domem doleva. Za mostem pro pěší přes řeku Blanici podle koupaliště doprava. Dál půjdeme po modré po lukách a později lesem až ke studánce. Odtud je to do kopce už jen kousek na Hrádek. Hrádek je poutní místo.

Jak být turistou šetrným k přírodě

 Kraj blanických rytířů je krajina k návštěvníkovi vstřícná. Je to kraj dlouhodobě osídlený a lidmi obdělávaný, je protkaný početnými cestami a pěšinami, které přivádí pocestného k množství zajímavých míst vyzývajících ke spočinutí, k místům dalekého rozhledu i do interiérů krásných přírodních zákoutí. Při vnímání zdejší malebné krajiny je však třeba mít na paměti několik zásad jak do přírody nahlížet, jak krajinu zažívat:

 • Nejvhodnější je krajinou putovat pěšky.
 • Vzhledem k množství obcí je pro přiblížení možno dobře využívat hromadnou dopravu.
 • Pokud krajem projíždíte na kole, buďte šetrní k nezpevněným lesním pěšinám a nevjíždějte do přírodních rezervací a památek. To platí i pro jízdu na koních.
 • Odpady, které po cestě v přírodě vytvoříte (obaly od potravin apod.), z přírody zase odneste.
 • Zvířata pozorujte, ale nerušte (např. při hnízdění) a nepronásledujte (např. na běžkách zvěř v zimě).
 • Pokud najdete poraněné či zesláblé zvíře, kontaktujte Stanici pro handicapovaná zvířata ve Vlašimi.

Zásady chování v přírodě

Posláním Chráněné krajinné oblasti Blaník je zachování zdejší krajiny, jejích přírodních i kulturně-historických hodnot pro budoucí generace. Při návštěvě CHKO Blaník vás proto prosíme o dodržování následujících zásad:

 • Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě včetně bivakování je možné jen na vyhrazených místech.
 • Nevjíždějte s vozidly mimo cesty. Parkujte pouze na vyhrazených parkovištích.
 • V přírodních rezervacích a přírodních památkách se pohybujte pouze po vyznačených stezkách, netrhejte rostliny, nechytejte živočichy.

  Zdroj:www.blanicti-rytiri.cz

Tematické exkurze v regionu

Podblanické ekocentrum ČSOP

(organizační zajištění)

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 845 169
www.csopvlasim.cz - externí odkaz

Jízdy na koni

Farma Blaník

Ostrov 1, 257 06
Telefon: 603 208 036
www.farmablanik.cz - externí odkaz

Český dvůr

Nová Ves 16, 257 01 Postupice
Telefon: 317 796 294
www.ceskydvur.cz - externí odkaz

Rekreační a sportovní rybaření

Rybník Valcha (10,5 ha) s kempem

Borovnice u Čechtic
Telefon: 317 853 235, 603 218 467
www.autoskoladvorak.cz/valcha - externí odkaz

Bazény

Plavecký bazén Vlašim

bazén 50 m, dětský bazén, tobogán

Areál Na Lukách
Telefon: 603 923 404

Hvězdárna

Hvězdárna Vlašim

Blanická 1095, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 390
www.vas.cz - externí odkaz

Půjčovny, prodej a servis kol

U blanických rytířů

Půjčovna i servisní sada na základní opravy kol.

Kondrac
Telefon: 602 388 381
www.okoloblaniku.cz - externí odkaz

Cyklošvec – prodej a servis kol

Na Potoce 225, Vlašim
Telefon: 317 842 418
www.cyklosvec.cz - externí odkaz

Jízdní kola Kučera – prodej a servis kol

Lidická 1781, Vlašim
Telefon: 602 831 037
http://web.quick.cz/kola.kucera - externí odkaz

Vyhlídkové lety

Aeroklub Vlašim

Telefon: 605 739 663
www.lkvl.com - externí odkaz

Golf

Atrium Golf Club Trhový Štěpánov

K dispozici sedmijamkové hřiště

Telefon: 602 345 391, 602 685 485