Naučné stezky

Naučná stezka vznikla v rámci projektu Po stopách blanických rytířů. Je dva kilometry dlouhá a navazuje na ní naučná stezka na Velký Blaník.

Počátek trasy je v obci Kondrac u restaurace U Matoušků. Stezka vede většinou po zpevněných cestách. Úsek mezi druhou a třetí zastávkou pak po louce.

Základní údaje

Začíná

Kondrac

Končí

rozcestí Na Výhledu - výstup červené značky na silnici Kondrac - Načeradec

Délka

2 km

Zastávek

4

Tvůrce stezky

Obec Kondrac

Seznam zastávek

 1. Kondrac
 2. Zaniklá ves Libošovice
 3. Krasovice
 4. Silnice Kondrac - Načeradec

Rekonstruovaná stezka byla otevřena 23.7.2007.

Naučná stezka vede z parkoviště nad Louňovicemi přes vrchol Velkého Blaníku k parkovišti u Kondrace. Má 14 zastavení a 17 hravých zastavení pro děti. Patronem a zároveň průvodcem je Blanický rytíř. Návštěvníci se seznámí nejen s přírodou Velkého Blaníku a okolí, ale i s historií jeho osídlení či pověstí o blanických rytířích. K vidění je rovněž kopie základního kamene Národního divadla pocházejícího také z Blaníku, či socha rytíře. Součástí stezky je rovněž geologická expozice hornin Podblanicka, která se nachází u parkoviště u Kondrace. Zde je vystaveno pod širým nebem 21 vzorků hornin. U každého kamene je popisek s tím, co na něm lze nalézt a každý z kamenů má část plochy opatřenu výbrusem. Návštěvníci tak mohou vidět strukturu jednotlivých hornin.

Ke stezce je k dispozici průvodce naučnou stezkou, do kterého si děti zapisují úkoly. K vyzvednutí je v infocentrech ve Vlašimi, Louňovicích pod Blaníkem a také v ubytovně v Kondraci. (Momentálně (30.7.2007) je však průvodce zatím v tisku.)

Popis stezky

Nejprve se stoupá až k rozhledně na Velkém Blaníku. Pak cesta klesá až k potoku Brodec. Následuje prudké stoupání k parkovišti nad Kondrací.

Stezka není okružní. Těm, co nechali auto na parkovišti u Louňovic, nezbývá nic jiného než se po červené turistické značce, kterou stezka kopíruje vrátit zpět.

Abychom nemuseli znova stoupat až k rozhledně je možné se u osmého zastavení na rozcestí U Chýše dát doprava po poměrně široké cestě. Po zhruba 200 m přijdeme na křižovatku u lesní školy. Levá cesta vede na vrchol k rozhledně, pravá nás přivede zpět na červenou trasu pod vrcholem Blaník směřující do Louňovic.

Samozřejmě je možné projít stezku opačným směrem tedy od Kondrace. Zpět je možné se vrátit do Kondrace autobusem v 16:03 nebo 18:39 v pracovní dny. Je dobré být na zastávce v Louňovicích o pár minut dříve.

Základní údaje

Začíná

Louňovice pod Blaníkem; nehlídané parkoviště asi 1,5 km nad obcí (u silnice Louňovice - Načeradec)

Končí

rozcestí Na Výhledu - výstup červené značky na parkovišti nad Kondrací (u silnice Kondrac - Načeradec)

Délka

4 km

Zastávek

14

Tvůrce stezky

Podblanické ekocentrum Vlašim, Správa CHKO Blaník

Seznam zastávek

 1. Úvodní zastavení
 2. Vznik Blaníku (Blaník, Blanická brázda)
 3. Blaničtí rytíři (legenda)
 4. Lesy a rostlinstvo na Blaníku
 5. Rozhledna a další zajímavosti na Blaníku (historie rozhledny vč. pérovek, návrhy památníků na Blaníku, skála "Jan Očko", "Čertovo kopyto")
 6. Historie Blaníku (keltské opevnění, archeologické nálezy)
 7. Obratlovci
 8. Základní kámen na stavbu Národního divadla
 9. Lesnictví (vč. tradice a starých lesnických map)
 10. Houby
 11. Bezobratlí
 12. Potok Brodec
 13. Geologie Podblanicka - samostatná expozice geologie na 8 tabulích vč. vzorků hornin
 14. Úvodní zastavení

Seznam dětských zastavení

 1. Poznej nás podle listů - obkreslování
 2. Poznej nás podle kůry - určování jedle a smrku
 3. Ptáci a jejich potrava - chytré lano
 4. Socha rytíře - kamenná socha hlavy rytíře
 5. Torzo stromu - určování obyvatel stromu
 6. Model hradby
 7. Rozpětí křídel ptáků - přiřazování siluet k ptákům
 8. Ptačí budky - určování, kterým ptákům patří postavené budky
 9. Jak daleko doskočíš? - srovnání skoku se zvířaty
 10. Základní kámen k Národnímu divadlu - zmenšenina základního kamene
 11. Dendrofon - hraní na dřevo
 12. Poznej nás podle kůry - určování modřínu a borovice
 13. Dřeviny a jejich plody - chytré lano
 14. Houby - chytré lano
 15. Rodiče a děti - chytré lano
 16. Vydatnost pramene - měření průtoku vody studánkou
 17. Poznej nás podle listů - obkreslování

Naučná stezka vede přírodními rezervacemi Malý Blaník a Podlesí po loukách a lesních cestách. Není však vhodná pro kočárky a vozíky.

Úvodní zastavení najdeme u parkoviště pod Velkým Blaníkem. Po pročtení informací o stezce se vydáme loukou kolem parkoviště k lesům Malého Blaníka. Stezka od vstupu do lesa stoupá až na vrchol Malého Blaníka. Stezkou lesem sejdeme k rybníku Jordán. Rybníky Jordán, Jordánek a rašelinná louka nad Jordánem tvoří dohromady přírodní rezervaci Podlesí. Rašeliná louka je přístupná po lesním okraji. Naše cesta vede dále po okraji rybníka Jordán. Po hrázi Jordánu dojdeme až k menšímu z rybníků – Jordánku. Od Jordánku vede stezka po úbočí Malého Blaníka smíšenými lesy. Posledním zastavením na stezce je vyhlídka do krajiny na okraji lesa. Poté nás stezka zavede zpět na parkoviště pod Velkým Blaníkem.

Stezka je velice pěkná zvláště na jaře a na podzim, kdy vyniká pestrost přírody pod Blaníky.

Základní údaje

Začíná

Louňovice pod Blaníkem; nehlídané parkoviště asi 1,5 km nad obcí (u silnice Louňovice - Načeradec)

Končí

Louňovice pod Blaníkem; nehlídané parkoviště asi 1,5 km nad obcí (u silnice Louňovice - Načeradec)

Délka

5,5 km

Zastávek

9

Tvůrce stezky

Správa CHKO Blaník

Seznam zastávek

 1. Pozvání na stezku
 2. Rostlinstvo Malého Blaníku
 3. Kaple na Malém Blaníku
 4. Ptactvo Malého Blaníku
 5. Podmáčená louka na Podlesí
 6. Život v Býkovických rybnících
 7. Péče o Býkovické rybníky
 8. Natura 2000 a Podlesí
 9. Podblanická krajina

Naučná stezka vede zámeckým parkem po asfaltových, štěrkových cestách nebo přírodních pěšinách. Návštěvníky v jedenácti zastaveních informuje o historii zámku a parku, o flóře a fauně parku, také o stavbách, které se v parku dochovali.

Pár metrů od vstupních vrat je veliká tabule s plánkem trasy. O několik metrů dál pak první ze zastávek stezky.

Základní údaje

Začíná

Vlašim, rohový vstup do zámeckého parku nedaleko Vlašimské brány

Končí

Vlašim, ve vlašimském parku

Délka

5 km

Zastávek

16

Tvůrce stezky

Český svaz ochránců přírody Vlašim za přispění dalších organizací a jednotlivců

Seznam zastávek

 1. Úvod a vlašimský zámek
 2. Vlašimský zámecký park
 3. Hmyz vlašimského parku
 4. Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku
 5. Čínský pavilon
 6. Nelesní květena vlašimského parku
 7. Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku
 8. Květena lesů a hájů vlašimského parku
 9. Starý hrad
 10. Znosimská brána
 11. Řeka Blanice
 12. Houby vlašimského parku
 13. Les ve vlašimském parku
 14. Ermitáž
 15. Turecká mešita
 16. Současnost vlašimského parku

Naučná stezka vede zámeckým parkem s cílem seznámit návštěvníky s jeho vývojem a stavem a s jeho nejzajímavějšími místy. Areál parku o rozloze 340 ha je národní kulturní památkou České republiky. Kratší trasa má sedm zastavení (1-7-1) delší pak 12 (1-12-1). Obě trasy jsou sjízdné na kole.


Základní údaje

Začíná

parkoviště pod zámkem Konopiště

Končí

parkoviště pod zámkem Konopiště

Délka

kratší trasa 2,1 km; delší 6,9 km

Zastávek

kratší trasa 7, delší 12

Tvůrce stezky

Český svaz ochránců přírody Benešov

Seznam zastávek

 1. Zámek a park Konopiště
 2. Na hrázi Zámeckého rybníku
 3. Barokní terasy u sochy Diany
 4. Barokní brána u zámku
 5. Rozcestí u sochy Neptuna
 6. Růžová zahrada
 7. Vývoj parkových úprav
 8. Zámecký rybník
 9. Les na Tuškově
 10. Louky u sochy Sapfó
 11. Hájovna Šiberna
 12. Promenádní cesta

Jak již název napovídá stezka informuje o jedné z největších bitev Třicetileté války. Je netradičně řešená. U každého zastavení se nachází odpočívadlo a informační tabule nejsou umístěny na stojanech, ale na kamenném podkladu. Také zpracování historických událostí je velice zajímavé.

Naučná stezka byla vytvořena na podzim roku 2005. Není okružní a končí 1,6 km nad obcí Jankov. Stezka je přístupná i s kočárky nebo invalidními vozíky, protože vede po cestě s pevným podkladem.

Základní údaje

Začíná

Na náměstí v Jankově

Končí

Památník bitvy na Habrovce

Délka

1,6 km

Zastávek

3

Tvůrce stezky

Obec Jankov

Seznam zastávek

 1. Odkud se ta bitva vzala
 2. Uprostřed bojové vřavy
 3. U Jankova válka skončila